*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

یادم باشهبازی آنلاین لبخند پیروزیمجله اینترنتی آوای زندگی
پزشکی > کاشتنی های غیر فعال > جراحی عمومی و پلاستیک > پروتزهای بازیابی عملکرد

استنت نای برونش ( Tracheobronchial stent )

این استنت به منظور قرارگیری در نای و ساقه های اصلی برونش برای ایجاد حمایت و/یا باز نگه داشتنمسیر تنفسی، و تسهیل جریان هوا به شش ها طراحی شده است. این وسیله ها معمولاًاز یک لوله ی پلاستیکی (از جنس سیلیکون) دوشاخه ای(Yشکل) ساخته شوند؛ استنت های نای-برونش دوشاخه ای به صورت تنگ در نای دور (دیستال) کارینا و برونش نزدیک (پروکسیمال) تثبیت می شوند. سطح استنت ممکن است به منظور ایجاد قابلیت های خاصی (نظیر دفع آب) پوشش داده شود. این وسیله ها معمولاً با استفاده از یک کاتتر یا برونش اسکوپ سخت جایگذاری می شوند. استنت های نای-برونش به منظور درمان گرفتگی های نای، کارینا و یا ساقه های اصلی برونش که در اثر بیماری های خوش خیم یا تومورهای بدخیم و تسهیل جریان هوا به شش ها استفاده می شوند.

تعداد مشاهده محصول : 1935
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار