*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

بازی آنلاین لبخند پیروزییادم باشهمجله اینترنتی آوای زندگی
دندانپزشکی > تجهیزات تخصصی > پریو دنسی > دستگاه آشکار ساز

آشکار ساز پوسیدگی ها با استفاده از فلوئورسنس لیزر ( Laser Fluorescence Caries Detection )

وسیله آشکار کردن پوسیدگی ها با استفاده از فلوئورسنس لیزر، یک لیزر آشکار ساز فلوئورسانس که در یک هندپیس دندانپزشکی جاداده شده و یک کنسول کنترل که کالیبراسیون وسیله همچنین عملکردهای اندازه گیری فلوئورسانس و انتشار صدای (تن) متغییر می باشد. منظور از استفاده از وسیله کمک به آشکار سازی پوسیدگی دندان با اندازه گیری فلوئورسانس القاء شده لیزر افزایش داده شده می باشد.

تعداد مشاهده محصول : 1968
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار