*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

مجله اینترنتی آوای زندگییادم باشهبازی آنلاین لبخند پیروزی
دندانپزشکی > تجهیزات تخصصی > پریو دنسی > سایر

فایل پریودنسی ( Periodontic File )

فایل پریودنسی برای زدودن سنگهای مشخص دندانی بالای لثه ای ، صاف کردن اتصال مینایی سیمانی ، یا زدودن لبه های ترمیمهای دندانپزشکی استفاده می شود.

تعداد مشاهده محصول : 1268
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار