*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

مجله اینترنتی آوای زندگیبازی آنلاین لبخند پیروزییادم باشه
دندانپزشکی > تجهیزات عمومی > هندپیس دندانپزشکی > انگل

اتصال کنترا آنگل و آنگل مستقیم ( Contra- And Right-Angle Handpiece Attachment )

یک اتصال کنترا آنگل و آنگل مستقیم وسیله ای برای اتصال هندپیس ها به منابع ایجاد توان می باشند.

تعداد مشاهده محصول : 1676
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار