*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

یادم باشهبازی آنلاین لبخند پیروزیمجله اینترنتی آوای زندگی
دندانپزشکی > تجهیزات عمومی > سایر > کابینت دندانپزشکی

کابینت بیهوشی دندانپزشکی ( Anesthesic Cabinets )

کابینت بیهوشی مکان نگهداری مواد، لوازم، ابزار و وسایل بیهوشی دندانپزشکی که از مجموعه کشوها و کمدها تشکیل شده است و در اعمال درمانی دندنپزشکی از آن استفاده می گردد.

تعداد مشاهده محصول : 1568
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار