*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

یادم باشهبازی آنلاین لبخند پیروزیمجله اینترنتی آوای زندگی
دندانپزشکی > تجهیزات تصویر برداری > تجهیزات رادیوگرافی دندانپزشکی > سیستمهای رادیوگرافی دیجیتال دندانپزشکی

ایستگاه کاری رادیوگرافی ( Dental Radiography Workstation )

ایستگاه کاری رادیوگرافی دندانپزشکی برای تحلیل داده دیجیتالی و تصویرهای گرفته شده توسط یونیتها و سیستمهای رادیوگرافی دندانپزشکی طراحی می شوند. این ایستگاههای کاری نوعاً داده را مستقیماً از سیستم رادیو گرافی دندانپزشکی یا از یک دیجیتایزر که فیلمهای رادیوگرافی یا صفحات تصویر را می خواند، بدست می آورد. ایستگاههای کاری رادیو گرافی نوعاً شامل یک کامپیوتر دیجیتال سرعت بالا ، دیسکهای نوری/مغناطیسی ، وسایل ورودی و خروجی و پروسسور می باشند. آنها بطور مکرر شامل نرم افزار مخصوص برای تحلیل تصویر دندانپزشکی می باشند.

تعداد مشاهده محصول : 1442
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار