*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

یادم باشهمجله اینترنتی آوای زندگیبازی آنلاین لبخند پیروزی
دندانپزشکی > تجهیزات تصویر برداری > تجهیزات ظهور و ثبوت > دستی

تجهیزات ظهور و ثبوت دستی دندانپزشکی ( Dental manual develop and fix equipments )

تجهیزات ظهور و ثبوت دستی تجهیزاتی هستند به صورت دستی پس از ترکیب محلولهای شیمیایی ظهور و ثبوت در آنها فیلم اشعه ایکس در آنها ظاهر شده و ثبوت می یابد.

تعداد مشاهده محصول : 1809
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار