*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

یادم باشهمجله اینترنتی آوای زندگیبازی آنلاین لبخند پیروزی
دندانپزشکی > تجهیزات تصویر برداری > تجهیزات ظهور و ثبوت > اتوماتیک

تجهیزات ظهور و ثبوت اتوماتیک دندانپزشکی ( Dental Automatic develop and fix equipments )

تجهیزات ظهور و ثبوت اتوماتیک تجهیزاتی هستند به صورت اتوماتیک پس از ترکیب محلولهای شیمیایی ظهور و ثبوت در آنها فیلم اشعه ایکس در آنها ظاهر شده و ثبوت می یابد.

تعداد مشاهده محصول : 2147
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار