*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

یادم باشهبازی آنلاین لبخند پیروزیمجله اینترنتی آوای زندگی
دندانپزشکی > بهداشت دهان و دندان > وسایل > مسواک

مسواک پیشگیری ( Prophylaxis Brushes )

مسواک پیشگیری وسیله ای است که برای زدودن و برداشتن ذرات و زوائد از اجزاء و قطعات دندانپزشکی استفاده می شود.

تعداد مشاهده محصول : 1592
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار