*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

یادم باشهبازی آنلاین لبخند پیروزیمجله اینترنتی آوای زندگی
دندانپزشکی > تجهیزات مربوط به مواد مصرفی > تجهیزات مصرفی جراحی > سایر

آنکور فاسیال ( Fascial Anchor )

آنکور فاسیال وسیله ای از جنس بافت فیبری است که به منظور حضور در یک قطعه دندانپزشکی از قبیل یک دندان به منظور کمک به پایداری قطعه دندانپزشکی در دهان بیمار استفاده می شود.

تعداد مشاهده محصول : 2055
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار