*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

بازی آنلاین لبخند پیروزییادم باشهمجله اینترنتی آوای زندگی
دندانپزشکی > مواد دندانپزشکی > مواد مصرفی > مواد قالب گیری

سنگ دندانپزشکی ( Dental Stone )

سنگ دندانی موادی متشکل از گچ نیم آبدار که در اصل ممکن است سفید باشد، ساخته می شود که ممکن است با رنگ بمنظور شناسایی رنگ شوند. و اصلاح کننده های مختلف برای زمان تنظیم و اتساع استفاده می شوند. سنگهای دندانپزشکی بر طبق شکل ذرات و فشردگی شان طبقه بندی می شوند. سنگهای طبقه 1 برای ساختن قالبها استفاده می شوند سنگهای طبقه 2 برای ساختن قالبهای استفاده می شوند که سنگ قوی سنگ خیلی قوی و سخت مورد نیاز است که در ساختن قالبهای مخصوص از قبیل قالبهای طلا استفاده می شوند. ذرات سنگهای طبقه 2 دارای شکل کوچکتر از از سنگهای طبقه 1 می باشند. در نتیجه به سطح کوچکتر و آب کمتر در طی ترکیب نیاز دارند. سنگهای طبقه 2 معمولاَ مقاومت به خشکی بزرگتر از سنگهای طبقه 1 دارند.

تعداد مشاهده محصول : 1944
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار