*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

بازی آنلاین لبخند پیروزیمجله اینترنتی آوای زندگییادم باشه
دندانپزشکی > مواد دندانپزشکی > مواد مصرفی > سیمان دندانپزشکی

اوژنول اکسید روی ( Zinc Oxide Eugenol )

اوژنول اکسید روی ماده ای مرکب از اوژنول اکسید روی برای پر کردن موقت دندان یا به صورت پایه سیمانی برای اتصال به پر کردن دندان موقت , برای اتصال وسایل دندانی از قبیل تاجها یا پلها یا بکار بردن به یک دندان برای محافظت پالپ دندان استفاده می شود.

تعداد مشاهده محصول : 1969
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار