*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

بازی آنلاین لبخند پیروزیمجله اینترنتی آوای زندگییادم باشه
آزمایشگاهی > تجهیزات عمومی > تجهیزات نوری > اسپکتروسکوپ جذب اتمی

اسپکتروسکوپ جذب اتمی ( Atomic absorption spectroscope )

دستگاهی است که فلزات را در حالت یون یا سوسپانسیون آزاد در محلول اندازه گیری میکند . این دستگاه با استفاده از طیف جذبی عنصر در حالت بر انگیخته عمل مینماید. محلول توسط یک سمپلر کشیده شده و بصورت پودر به داخل شعله یا کوره گرافیتی پاشیده میشود و جذب نور حاصل از یک لامپ کاتودیک مربوط به عنصری خاص بوسیله نمونه بر انگیخته توسط سیستم نور سنجی اندازه گیری میشود .

تعداد مشاهده محصول : 1613
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار