*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

بازی آنلاین لبخند پیروزیمجله اینترنتی آوای زندگییادم باشه
آزمایشگاهی > تجهیزات عمومی > تجهیزات نوری > مادون قرمز

اسپکتروسکوپ مادون قرمز (اسپکتروفتومتر مادون قرمز) ( IR spectroscopy )

اسپکتروفوتومتری که جذب نوری طیفهای مادون قرمز را اندازه گیری میکند

تعداد مشاهده محصول : 1685
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار