*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

بازی آنلاین لبخند پیروزییادم باشهمجله اینترنتی آوای زندگی
آزمایشگاهی > تجهیزات عمومی > تجهیزات تهیه آب مقطر و خالص > آب مقطرگیری

آب مقطرگیری یکبار تقطیر ( Water still, single distillation )

آب برای تقطیر بواسطه تبخیر و متراکم سازی بخار،خالص و تصفیه می شود. آب مقطر را ممکن است بواسطه تجهیزات تقطیر سازی ساده و معمولی بر حسب نیاز با یک مقیاس بزرگ یا کوچک هم تولید نمود.

تعداد مشاهده محصول : 1831
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار