*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

یادم باشهبازی آنلاین لبخند پیروزیمجله اینترنتی آوای زندگی
دندانپزشکی > سایر > پیش بند

پیش بند دندانپزشکی ( Apron )

پیش بند دندانپزشکی وسیله ای است که برای جلوگیری از نفوذ آلودگی ها و ترشحات به روپوش ، لباس و بدن استفاده کننده از رو بسته می شود.

تعداد مشاهده محصول : 1716
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار