*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

یادم باشهبازی آنلاین لبخند پیروزیمجله اینترنتی آوای زندگی
آزمایشگاهی > پاتولوژی و سیتولوژی > میکروسکوپ الکترونی > تجهیزات آماده سازی نمونه TEM

تجهیزات آماده سازی نمونه TEM ( TEM sample preparation laboratory )

تجهیزات آزمایشگاه آماده سازی نمونه جهت میکروسکوپ TEM

تعداد مشاهده محصول : 1735
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار