*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

بازی آنلاین لبخند پیروزییادم باشهمجله اینترنتی آوای زندگی
آزمایشگاهی > ژنومیک و بیوتکنولوژی > تجهیزات ژنومیک > دستگاههای سیتوژنتیک

سیستم های بررسی کروموزوم ( Karyotyping )

سیستمی که شامل میکروسکوپ دوربین دار و کامپیوتر و نرم افزای است که کروموزومها را از نظر تعداد و غیر عادی بودن و محل قرار گیری پروبهای ژنی بررسی بطور اتوماتیک بررسی میکند.

تعداد مشاهده محصول : 1995
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار