*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

یادم باشهمجله اینترنتی آوای زندگیبازی آنلاین لبخند پیروزی
آزمایشگاهی > لوازم و مواد مصرفی آزمایشگاهی > خون شناسی و انعقاد > بانک خون

آزمایش سازگاری و عدم ناسازگاری کراس مچ ( Compatible & noncompatible cross match test )

آزمایشی که قبل از تزریق خون جهت تشخیص سازگاری یا عدم سازگاری بین خون اهدایی و دریافت کننده انجام می شود

تعداد مشاهده محصول : 2190
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار