*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

یادم باشهمجله اینترنتی آوای زندگیبازی آنلاین لبخند پیروزی
آزمایشگاهی > لوازم و مواد مصرفی آزمایشگاهی > محلولها، مواد تشخیصی و محیط های کشت > ایمنی شناسی

آنتی بادی منو کلونال وپلی کلونال ( Polyclonal and Monoclonal antibody )

آنتی بادی های مونوکلونال درواقع از یک رده سلولی خاص تهیه میشوند وآنتی بادی پلی کلونال می توانند از رده های سلولی متفاوت وزیادتری تهیه گردند که بدین ترتیب مخلوطی از آنتی بادیهای هتروژن را خواهیم داشت

تعداد مشاهده محصول : 2084
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار