*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

مجله اینترنتی آوای زندگیبازی آنلاین لبخند پیروزییادم باشه
پزشکی > تجهیزات الکتریکی > عمومی > آنالیزکننده فیزیولوژیکی

آنالیزر ترکیبی بدن ( Body Composition Analyzer )

این آنالیزکننده برای ارزیابی میزان چربی بدن بکار می رود. این دستگاه با استفاده از روشهای غیرمستقیمی مانند دانسیتومتری، جذب نورسنجی، هدایت الکتریکی و امپدانس مدلهای دو قسمتی بدن بهمراه چربی یا عاری از چربی را تعیین می کند. در بعضی از این دستگاه ها با استفاده از روشهای مستقیم نظیر آنالیز فعال سازی نوترون میزان ترکیب های مختلف مانند آب، پروتئین، استخوان و چربی نیز قابل تعیین است. ترکیب بندی بدن را نیز میتوان با استفاده از روشهای آزمایشگاهی همانند تعیین میزان پتاسیم یا اندازه گیری متابولیسم عضلانی نیز مشخص کرد.

تعداد مشاهده محصول : 1752
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار