*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

مجله اینترنتی آوای زندگییادم باشهبازی آنلاین لبخند پیروزی
پزشکی > جراحی و الکتروسرجری > الکتروسرجری > مونو و بایپلار

الکتروسرجری مونو و بایپلار ( Bipolar and Monopolar Electrosurgical unit )

دستگاه الکتروسرجری برای انعقاد یا برش بافت مورد استفاده قرار می گیرد. یک جریان الکتریکی فرکانس بالا از طریق الکترود فعال به بافت هدف اعمال شده و آنرا خشک، بخار کرده یا می سوزاند. این سیستم می تواند دارای یک یا هر دو نوع خروجی تک قطبی (مونوپلار) و دوقطبی(بایپلار) باشد. در الکتروسرجری مونوپلار جریان الکتریکی در محل جراحی از طریق کابل فعال و الکترود اعمال شده و.سپس جریان الکتروسرجری بواسطه اتصال الکترود برگشت و کابل مربوطه آن و بخش خنثی مولد در بدن بیمار پخش میشود. الکترود برگشت معمولاً در محلی بر روی بدن بیمار دور از ناحیه جراحی قرار می گیرد. در الکتروسرجری بایپلار، دو الکترود (معمولاً دو سر یک فورسپس یا قیچی) نقش معادل الکترود فعال و الکترود برگشت در الکتروسرجری مونوپلار را دارند. جریان الکتروسرجری اعمالی به بیمار توسط این دستگاه به حجم کوچکی از بافت در نزدیکی اعمال فورسپس محدود می شود.

تعداد مشاهده محصول : 1457
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار