*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

یادم باشهمجله اینترنتی آوای زندگیبازی آنلاین لبخند پیروزی
پزشکی > هتلینگ > تختهای بیمارستانی > تخت بستری

تخت بستری اطفال ( Mechanical pediatric bed )

تختهای مکانیکی طراحی شده برای اطفال که دارای سایبان سقفی ایمنی, نرده های پایین تخت ثابت و نرده های کناری متحرک و چفت شونده هستند. این موارد به کودک آزادی کامل بدون خطر بیرون افتادن از تخت را می دهد درحالیکه دسترسی به وسایل همچنان برای بیمار فراهم است.

تعداد مشاهده محصول : 1803
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار