*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

یادم باشهمجله اینترنتی آوای زندگیبازی آنلاین لبخند پیروزی
پزشکی > تجهیزات توانبخشی > تجهیزات کار درمانی > سایر

دایناموتر، پینچ گیج و گونیامتر مجهز به سیستم کامپیوتری ( EVAL solo system (computerized dynamometer, pinch gauge & Goniometer system) )

کاملترین سیستم ارزیابی دیجیتال قدرت دست و دامنه حرکتی اندامها می باشد. این سیستم شامل یک jamar dynamometer برای ارزیابی قدرت دست در گریپ های مختلف، یک پینچ متر برای ارزیابی قدرت انگشتان و پینچ، یک گونیامتر برای دامنه حرکتی مفاصل بزرگ و یک گونیامتر انگشتی برای ارزیابی مفاصل کوچک و انگشتان می باشد. کلیه این ضمائم به یک واحد کنترل اطلاعات متصل می باشد که اطلاعات 90 بیمار را در داخل خود ذخیره می نماید و قادر به مطابقت نتایج ارزیابی با نتیجه های استاندارد شده قبلی می باشد. ضمنا سیستم شامل یک پرینتر بوده که در صورت نیاز درمانگر می تواند نتایج ارزیابی را بر روی کاغذ ثبت نماید.

تعداد مشاهده محصول : 1836




قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار