*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

یادم باشهبازی آنلاین لبخند پیروزیمجله اینترنتی آوای زندگی
پزشکی > کاشتنی های فعال > قلبی- عروقی > دفیبریلاتور قابل کاشت قلبی

دفیبریلاتور قابل کاشت خودکار همراه با همزمان ساز ( AID, With Cardiac Resynchronization )

این وسیله دارای یک قسمت مولد پالس و سه سیم عایق بندی شده است. عموماً یکی از سیم‌ها به دهلیز راست و دو سیم دیگر به بطن‌ها متصل می‌شوند. هنگامی‌که وسیله به عنوان دفیبریلاتور عمل کند،‌ ریتم خطرناک قلبی به ریتم طبیعی برگردانده می‌شود. قسمت همزمان کننده نیز، ضربان بطن‌های چپ و راست را به حالت مناسبی بر می‌گرداند تا بتوانند با یکدیگر و بطور مؤثری در پمپ خون عمل کنند.

تعداد مشاهده محصول : 1675
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار