*   *
    
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

*   *
    
    
    
    

*   *
    
    
    
انتخاب گروه های مورد علاقه جهت دریافت پیامک و ایمیل
پزشکی    دندانپزشکی    آزمایشگاهی    بیمارستانی    

بازی آنلاین لبخند پیروزییادم باشهمجله اینترنتی آوای زندگی
دندانپزشکی > تجهیزات تخصصی > اندو دنسی > ابزارهای اندازه گیری کانال ریشه

تعیین کننده موقعیت نوک ریشه ( Root Apex Locator )

این وسایل برای تعیین موقعیت نوک کانال ریشه در طی اعمال ارتودنسی بکار می روند.

تعداد مشاهده محصول : 2864
قیمت این کالا توسط فروشندگان تجهیزات پزشکی بروزرسانی نشده است


عضویت در طب بازار